Ημικεντρικός κλιματισμός

Οι ημικεντρικοί τύπου κλιματισμοί μπορούν να υλοποιηθούν σε εγκαταστάσεις με ή χωρίς κανάλια και είναι ιδανικοί για μικρούς και μεσαίους επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, ιατρεία, καφετέριες, κομμωτήρια , μικρά ξενοδοχεία κ.λ.π) καθώς και για σπίτια .

Ανάλογα με τις ανάγκες κλιματισμού χωρίζονται στι ακόλουθε υποκατηγορίες.

Ημικεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού με κλιματιστικά μηχανήματα τύπου multi.

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης με κλιματιστικά μηχανήματα τύπου multi είναι ιδανικές για μικρούς και μεσαίους επαγγελματικούς χώρους (εμπορικά καταστήματα, γραφεία, μικρά ξενοδοχεία κ.λ.π) καθώς και για σπίτια.

Tα κλιματιστικά τύπου multi αποτελούνται από μια εξωτερική μονάδα κλιματισμού (αντλία θερμότητας) αέρα-αέρα, 1-8 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες τοίχου ή δαπέδου ή τύπου κασέτας εντός ψευδοροφής ή εμφανούς κασέτας οροφής και πολλαπλά ψυκτικά δίκτυα σωληνώσεων που συνδέουν την εξωτερική μονάδα με τις αντίστοιχες εσωτερικές.

Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου multi διαθέτει συμπιεστή full inverter καθώς και κατάλληλα αισθητήρια που μπορούν να ανιχνεύσουν την χαμηλή ζήτηση φορτίου και επενεργώντας στον συμπιεστή να μεταβάλλουν την συχνότητα λειτουργίας του και να προσαρμόζουν την απόδοση του στο ζητούμενο φορτίο, επιτυγχάνοντας την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ημικεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού με καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα.

Tα συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού με καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στα συστήματα τύπου split και στα συστήματα τύπου package. Τα συστήματα με καναλάτες μονάδες κλιματισμού είναι κατάλληλα για μικρούς και μεσαίους επαγγελματικούς χώρους (κυρίως καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, καφετέριες, ιατρεία, κομμωτήρια, βιοτεχνίες κ.λ.π)

Τα συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού με καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split, που είναι και τα συνηθέστερα, αποτελούνται από μια ή περισσότερες αυτόνομες εξωτερικές μονάδες κλιματισμού (αντλίες θερμότητας) αέρα-αέρα και από τις αντίστοιχες εσωτερικές καναλάτες κλιματιστικές μονάδες, κατάλληλες για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής. Ο προσαγόμενος από αυτές αέρας, ο οποίος διανέμεται στον χώρο μέσω αεραγωγών (καναλιών) και στομίων κλιματισμού, έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει το σύνολο των θερμικών ή ψυκτικών φορτίων ενός χώρου καθώς και φορτία αερισμού σε ποσοστό περίπου 10-20% της συνολικής παροχής σε αέρα της κάθε κλιματιστικής μονάδας. Οι εξωτερικές μονάδες ανάλογα με τον τύπο τους, διαθέτουν είτε συμπιεστές on-off είτε συμπιεστές full inverter.

Τα συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού με καναλάτα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου package (rooftop) αποτελούνται από μία ή περισσότερες μονάδες κλιματισμού στις οποίες είναι ενσωματωμένη τόσο η συμπυκνωτική μονάδα που παράγει την ψυκτική ή θερμική ενέργεια όσο και η μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου που προσάγει τον αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους. Οι μονάδες τύπου package συνήθως εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους και ο προσαγόμενος και απαγόμενος από το χώρο αέρας οδηγείται σε αυτές μέσω δικτύων αεραγωγών και στομίων.

Τα συστήματα ημικεντρικού κλιματισμού με καναλάτες κλιματιστικές μονάδες τύπου package (rooftop βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε μεσαίες εγκαταστάσεις κλιματισμού (αίθουσες, βιομηχανίες, γυμναστήρια, κέντρα διασκέδασης, ναούς κ.λ.π).

Η ErgoClima έχει μέσω των συνεργατών της παρέχει άψογες λύσεις για ημικεντρικού τύπου εγκαταστάσεις κλιματισμού καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα για επαγγελματικές λύσεις που προσφέρουν οικονομία και απόδοση με μειωμένα λειτουργικά κόστη.

.