Βιομηχανικός κλιματισμός

Ο βιομηχανικός κλιματισμός έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω των πολλαπλών αναγκών που χρειάζονται να εφαρμοστούν και προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η δημιουργία σωστών συνθηκών λειτουργίας σε βιομηχανικούς χώρους προϋποθέτει την διαμόρφωση παραμέτρων όπως απόδοση, διανομή αέρα, θερμοκρασία, θόρυβος, οικονομία, υγρασία,  κ.α. ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες και εξωγενής παράγοντες.

Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν εφαρμογές κυρίως σε αποθήκες τροφίμων και φαρμάκων, βιομηχανίες, νοσοκομεία, οινοποιεία και επιτυγχάνουν τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται για ψύξη, εξαερισμό και αερισμό αλλά ενδεχομένως και θέρμανση.

Τα συστήματα βιομηχανικού κλιματισμού είναι ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού - αερισμού και μπορεί να είναι είτε συστήματα με αεροψύκτους ή υδρόψυκτους ψύκτες με νερό ή γλυκόλη, σε συνδυασμό με κλιματιστικές μονάδες ή αεροψυκτήρες νερού - γλυκόλης, είτε συστήματα απευθείας εκτόνωσης με αερόψυκτες ψυκτικές μονάδες και αεροψυκτήρες που λειτουργούν με ψυκτικά υγρά.

Οι εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού έχουν προσαυξημένες απαιτήσεις και η επιλογή του συστήματος εξαρτάται κυρίως από τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας του. Κατά συνέπεια για την ορθή επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης κεντρικού βιομηχανικού κλιματισμού η οποία μάλιστα απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον τομέα αυτό.

Η ErgoClima με ισχυρό πελατολόγιο και βαθιά τεχνογνωσία στο χώρο του βιομηχανικού κλιματισμού είναι σε θέση να εκπονήσει ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των οποιονδήποτε απαιτήσεων της ζητηθούν προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όπως οι ακόλουθες:

 • Εκπόνηση μελετών κλιματισμού.
 • Προμήθεια εξοπλισμού (Αερόψυκτους και υδρόψυκτους ψύκτες νερού, αντλίες θερμότητας, ψυκτικά συγκροτήματα απευθείας εκτόνωσης, αεροψυκτήρες, κεντρικές και τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού, fan coils, στόμια κλιματισμού, σωληνώσεις, κανάλια αεραγωγών μεταλλικά και υφασμάτινα κ.α.)
 • Δημιουργία αυτοματισμών & παραμετροποίηση συστημάτων.
 • Τοποθέτηση & εγκατάσταση.
 • Συντήρηση & service βιομηχανικού εξοπλισμού & κλιματισμού σε προληπτικό ή και επισκευαστικό επίπεδο.
 • Ρύθμισεις & έλεγχοι απόδοσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες εργασίες συντήρησης, service & επισκευής για τα μηχανήματα του βιομηχανικού κλιματισμού

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ  &  ΝΕΡΟΥ – ΝΕΡΟΥ

 • Έλεγχος – ρύθμιση πίεσης νερού
 • Καθαρισμός φίλτρου νερού
 • Έλεγχος στάθμης  λαδιών συμπιεστή
 • Έλεγχος θερμοκρασίας συμπιεστή
 • Έλεγχος πίεσης ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος τάσης ηλεκτρικού ρεύματος
 • Έλεγχος πίεσης ψυκτικού κυκλώματος Α……Β.……Γ
 • Καταγραφή ιστορικού  alarms
 • Έλεγχος αντλίας νερού
 • Έλεγχος  Δp H2O
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών μερών
 • Καθαρισμός ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών μερών
 • Εκκίνηση –έλεγχος λειτουργίας μηχανήματος
 • Έλεγχος θερμοδυναμικού  κύκλου
 • Έλεγχος υπερθέρμανσης κυκλώματος Α.….Β…….Γ
 • Έλεγχος υπόψυξης
 • Έλεγχος ασφαλιστικών
 • Έλεγχος ανεμιστήρων
 • Έλεγχος διακόπτη ροής νερού
 • Χημικός καθαρισμός condenser
 • Χημικός καθαρισμός evaporator

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • Έλεγχος προφίλτρων & σακόφιλτρων
 • Καθαρισμός φίλτρων
 • Αντικατάσταση φίλτρων
 • Έλεγχος αυτοματισμού
 • Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα
 • Έλεγχος ιμάντων
 • Αντικατάσταση ιμάντων
 • Έλεγχος διαφορικού πρεσοστάτη
 • Χημικός καθαρισμός στοιχείου
 • Χημικός καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣ – ΑΕΡΟΣ

 • Χημικός καθαρισμός στοιχείου condenser
 • Χημικός καθαρισμός στοιχείου evaporator
 • Χημικός καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων
 • Καθαρισμός φίλτρων
 • Αντικατάσταση φίλτρων
 • Καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρα
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών μερών
 • Καθαρισμός ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών μερών
 • Έλεγχος πίεσης ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος λειτουργίας μηχανήματος