Οικιακός κλιματισμός

Με τον όρο Οικιακό κλιματισμό εννοούμε την τοποθέτηση κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας για να εξασφαλίσουμε ανάγκες ενός νοικοκυριού για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστά νερό χρήσης, εξαερισμό & καθαρισμό του αέρα.

Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών επιβάλλουν για την διατήρηση ενός υγιούς και σωστού περιβάλλοντος την χρήση κλιματιστικών μεθόδων που έχουν αποδειχθεί οι οικονομικότεροι και αποδοτικότεροι τρόποι για την κάλυψη των οικιακών μας αναγκών.

Για την αποδοτικότερη λειτουργία των air condition χρειάζεται μια συντήρηση τους για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των κλιματιστικών και να μειωθούν έτσι και το κόστος κατανάλωσης αλλά και η μακροβίοτερη χρήση τους. Με τακτικό service στα κλιματιστικά γλιτώνετε την ταλαιπωρία από βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά και βελτιώνετε την ποιότητα τόσο του αέρα που αναπνέετε όσο και τα έξοδα από την μειωμένη απόδοσή του.

Στην ErgoClima μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την κάλυψη αυτών των αναγκών με οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις που επιβεβαιώνονται και από το πλήθος των εγκαταστάσεων που έχουμε ολοκληρώσει στο χώρο αυτό.

Η εταιρία μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την χρήση κλιματισμού σε κατοικίες. Αναλαμβάνουμε:

  • Εκπόνηση μελετών κλιματισμού.
  • Προμήθεια εξοπλισμού.
  • Δημιουργία αυτοματισμών & παραμετροποίηση συστημάτων.
  • Τοποθέτηση & εγκατάσταση κλιματιστικών & αντλιών θερμότητας.
  • Συντήρηση & service κλιματιστικών σε προληπτικό ή και επισκευαστικό επίπεδο.
  • Ρύθμιση & έλεγχος απόδοσης.