Κολυμβητήρια

Εγκατάσταση Βιομηχανικού κλιματισμού με μονάδες της RHOSS σε κολυμβητήρια.

.