Ξενοδοχεία

Εγκατάσταση Βιομηχανικού κλιματισμού με μονάδες της RHOSS σε διάφορες Ξενοδοχειακές μονάδες.