Νοσοκομεία

Εγκατάσταση Βιομηχανικού κλιματισμού με μονάδες της RHOSS σε διάφορα Νοσοκομεία.