Αεροδρόμια

Εγκατάσταση Βιομηχανικού κλιματισμού με μονάδες της RHOSS σε Αεροδρόμια