Κατηγορία αρχείων: Πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού

Συστήματα VRV ή VRF

Η τεχνολογία των κλιματιστικών τύπου VRV ή VRF είναι κλιματιστικές μονάδες οι οποίες αποτελούνται από δύο ή και πολύ περισσότερες εσωτερικές μονάδες που τοποθετούνται σε διάφορους κλιματιζόμενους χώρους, και την εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας)  που τοποθετείται στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ιδανικά συστήματα για εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης - θέρμανσης με μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις όπως τα ξενοδοχεία,...
Διαβάστε περισσότερα