Κατηγορία αρχείων: Βιομηχανικός κλιματισμός

Βιομηχανικός κλιματισμός

Ο βιομηχανικός κλιματισμός έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω των πολλαπλών αναγκών που χρειάζονται να εφαρμοστούν και προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η δημιουργία σωστών συνθηκών λειτουργίας σε βιομηχανικούς χώρους προϋποθέτει την διαμόρφωση παραμέτρων όπως απόδοση, διανομή αέρα, θερμοκρασία, θόρυβος, οικονομία, υγρασία,  κ.α. ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες και εξωγενής παράγοντες. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν εφαρμογές κυρίως σε...
Διαβάστε περισσότερα