Κατηγορία αρχείων: Οικιακός κλιματισμός

Οικιακός κλιματισμός

Με τον όρο Οικιακό κλιματισμό εννοούμε την τοποθέτηση κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας για να εξασφαλίσουμε ανάγκες ενός νοικοκυριού για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστά νερό χρήσης, εξαερισμό & καθαρισμό του αέρα. Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών επιβάλλουν για την διατήρηση ενός υγιούς και σωστού περιβάλλοντος την χρήση κλιματιστικών μεθόδων που έχουν αποδειχθεί οι οικονομικότεροι και αποδοτικότεροι τρόποι για την κάλυψη...
Διαβάστε περισσότερα